Menü

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

Óvodánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Verpeléti Gyöngyszem óvodát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

Vállalt bázisintézményi felajánlások

A vállalt szolgáltatásokat a referenciaintézményi folyamatban kidolgozott folyamatszabályozás alapján szervezzük.

Hospitálás

Hét óvodai csoportban szakmai nap keretében délelőtti időpontban lehetőséget biztosítunk óvodai tevékenységek, jó gyakorlat közvetlen megfigyelésére, ezt követően közös kiértékelés és szakmai párbeszédre kerül sor. Az elégedettségmérés a referenciaintézményi folyamatban kidolgozott eljárásrend szerint valósul meg.

Mentorálás

Célja az innovatív fejlesztési tevékenység támogatása, a szakmai, módszertani munka segítése, személyes tanácsadás, az adaptációs folyamat támogatása bevezetéstől az alkalmazásig

A mentorálás többféle módon valósulhat meg. Egyrészt fogadjuk a főiskola hallgatóit, másrészt kezdő pedagógusoknak nyújtunk szakmai segítséget, továbbá gyakorlott pedagógusok számára igény szerint egy-egy módszer átadását biztosítjuk. Az elégedettségmérés a referenciaintézményi folyamatban kidolgozott eljárásrend szerint valósul meg.

Főiskolai gyakorlóhely

A gyakorlóhely funkció feladatainak és eljárásának bemutatásával, a mentorálás módszertanának és feladatainak ismertetésével, a reflektív gondolkodás kialakításával, az óvodapedagógusi kompetenciák fejlesztési formáinak és módszertanának átadásával nyújtunk segítséget a felsőoktatási gyakorlóhely létrehozásához.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Szakmai konzultáció

Egy részprobléma lehetőségeinek megoldási lehetőségeit vizsgáljuk az óvodapedagógia módszertani vizsgálatában.

Szakmai anyagok használata

Óvodapedagógusaink által kidolgozott szakmai, módszertani gyűjtemények gyakorlati használatának és módszertani lehetőségeinek átadását, bemutatását, a bevált tehetségazonosító és fejlődés nyomon követő rendszerünket megismertetését kínáljuk.

Intézménylátogatás az átadó intézményben

A teljes intézményi működést bemutató szakmai nap komplex képet ad az óvoda munkájáról, az intézmény jó gyakorlatairól.

Intézménylátogatás az átvevő intézményben

A szolgáltatást átvevő óvoda megismerése, a fejlesztései lehetőségek feltérképezése, további innovációs javaslatok elkészítése a cél.

Portfólió készítés

Tematikus tervek, vázlatok készítése, óvodán kívüli tevékenységek dokumentálása, szakmai anyagok készítése.

Tehetségnapok szervezése

Az óvodai nevelés kiemelt területeihez kapcsolódva tehetségtalálkozók, kiállítások szervezése.

Műhelymunka

Előzetes igényfelmérés alapján az óvodai nevelés különböző területeihez nyújtunk szakmai segítséget.

 

Letölthető: Bázisintézményi munkaterv (2017/2018 nevelési év)

 

Kapcsolattartó:

Molnárné Nagy Mária óvodavezető
Telefon: 36/359-070
e-mail: ovoda.vp@t-online.hu