Menü

A Verpeléti Gyöngyszem Óvoda pedagógusai

Óvodavezető: Molnárné Nagy Mária
Óvodavezető helyettes: Miksiné Varga Ágnes
Tagintézmény vezető: Feczné Harangozó Erika

Óvodapedagógusok:

A Köznevelési Törvényben meghatározott kötelező dolgozói létszám minden óvodában biztosított. Az óvoda nevelőtestülete az átlaghoz viszonyítva magasan képzett. Hat óvodapedagógus rendelkezik szakvizsgával. Intézményünkben elmondható az, hogy a megszerzett ismereteket minden pedagógus a maga szakterületén alkalmazza. A befektetett anyagi támogatás az intézmény szakmai nívóját emeli. Az óvodapedagógusok közül ketten szakértői feladatokat látnak el.

A vezető rendelkezik a feladatkörhöz rendelt vezetői képzettséggel.

A belső értékelési munkacsoport vezetője szakvizsgázott minőségfejlesztési szakterületen. Egy óvodapedagógus gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezik, melynek meglétével az intézmény eleget tesz a hatékony SNI integráció személyi feltételeinek megteremtésében. Intézményben egy fő kivételével minden dajka szakképzett, a gondozói feladatokon túl a nevelői célok elérésében is partnerei az óvodapedagógusoknak. 2015. szeptemberétől három pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár segíti munkánkat.

 

Csoportkép
Pedagógusaink

 

Csoportkép
„Nyár ünnepen” a verpeléti óvoda dolgozói