Menü

Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

2016. október 1-jei állapotnak megfelelően:

Intézményünk címe, elérhetőségei

Az intézmény megnevezése: Gyöngyszem Óvoda
Címe: 3351 Verpelét, Petőfi Sándor út 17.
Telefonszáma: 36/359-070
E-mail címe: ovoda.vp@t-online.hu
Az intézmény vezetője: Molnárné Nagy Mária

Tagintézmény címe: 3352 Feldebrő, Szabadság tér 2.
Tagintézmény telefonszáma: 36-480-028
Tagintézmény vezető: Feczné Harangozó Erika

Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok száma: 19 fő

Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel 16 fő
Ebből szakvizsgát tett óvodapedagógus 6 fő
Középfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus 3 fő

Dajkák

Dajkák száma: 9 fő

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka 9 fő
Ebből dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka 7 fő

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók száma: 4 fő

Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma: 9 csoport

Verpelét 7 csoport
Feldebrő 2 csoport

Óvodai csoportok neve, létszáma

Verpelét: 7 csoport, 152 fő

Nefelejcs 24 fő
Tulipán 19 fő
Margaréta 24 fő
Szivárvány 23 fő
Napsugár 22 fő
Kiscsillag 16 fő
Csillagfény 24 fő

Feldebrő: 2 csoport, 35 fő

Napraforgó 16 fő
Levendula 19 fő

Nevelési év rendje

A nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart.

Verpeléti óvoda nyitva tartása hétfőtől-péntekig: 6.00-17.00.

Feldebrői óvoda nyitva tartása hétfőtől-péntekig: 6.30-16.30.

Felvételi lehetőség

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.

Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha az 5. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be.

Beiratkozás ideje

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda Verpelét: 2017. április

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda Feldebrői Tagintézménye: 2017. április

Intézményünk nyári zárása

Intézményünk nyári zárva tartásának idejéről évente egyeztetésre kerül sor a fenntartóval, illetve tagintézményünkkel. A nyári zárás pontos idejét legkésőbb február 15-ig a szülők tudomására hozzuk.

A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos változásokról, munkanap áthelyezésekről a mindenkori helyi és országos rendelkezéseket figyelembe véve legalább egy hónappal előbb értesítjük a szülőket.

Verpelét:

Kezdete 2017. 07. 27.
Vége 2017. 08. 27.

Feldebrő:

Kezdete 2017. 06. 26.
Vége 2017. 07. 23.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok

A dokumentumoknak intézményünkben – a helyben szokásos módon – nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratásakor – minden szülő számára átadásra kerül.

Nevelés nélküli munkanapok a nevelési év során

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel.

Nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben:

Tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények

Térítési díj befizetése

A gyermekek étkezéséért a szülők térítési díjat kötelesek fizetni. Az ebédfizetés időpontját előre jelezzük a szülő felé. A befizetés hónap elején két alkalommal előre történik.

Tízórai 84,- Ft
Ebéd 250,- Ft
Uzsonna 84,- Ft
Összesen 418,- Ft

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015.évi CCXXIII. törvény értelmében az alábbi kedvezményeket kell biztosítani:

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.