Menü

Aktuális projekt

Nemzeti Tehetség Program

„Színezd újra” tehetséggondozó program a Verpeléti Gyöngyszem Óvodában

Pályázati azonosító: NTP-KKI-B-15-0029

Óvodánk sikeresen pályázott 2015. évben az Ember Erőforrások Minisztériumhoz. A pályázat nyerteseként anyagi támogatást kaptunk a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, célirányosan a kézműves műhely működtetéséhez. Pedagógiai munkák során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekben rejlő tehetségek felfedezésére, tehetségük fejlesztésére. A tehetséggondozás óvodai csoportjainkban a napi tevékenységekbe ágyazva, továbbá kis létszámú kreativitást fejlesztő tehetséggondozó műhelyek keretében valósul meg. Célunk, hogy a tehetségígéretes gyermekek ne vesszenek el. Olyan tanulási helyzeteket teremtünk, ami kielégíti tanulási vágyukat és kíváncsiságukat. Élménygazdag programokat szervezünk, ezáltal új ismeretekre tesznek szert, mely a gyermekek továbbfejlődését segítik elő (kézműves nap, táncház, bábszínház, kiállítások, sportrendezvények, rajz és mesemondó napok, élményszerző kirándulások, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények, hangversenyek). Az óvodapedagógus részéről felelősségteljes feladat, hogy megfelelő irányt mutasson a tehetségígéretes gyermek képességeinek kibontakoztatására.

Képek

Óvodánkban működő tehetséggondozó műhelyek

Kézműves műhely: változatos módszerekkel, technikákkal segíti a gyermekek kreativitásának, kézügyességének fejlődését. A programban résztvevő gyermekektől nem az eredményt várjuk el, elsősorban hanem az új élmények szerzése az elsődleges szempont, mely aztán természetes módon kreatív egyéni kivitelezésben, alkotásban kerül színre.

Táncos műhely: sajátos eszközeivel segíti a gyermekek személyiségének formálását. Feladatunk: éljék át a tánc örömeit, fedezzék fel a mozgás kapcsolatát a zenével.

„Zenebona” műhely: a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus mozgásának fejlesztését tűzte ki célul.

Mocorgó műhely: feladat a mozgás megszerettetése, testi képességek, téri tájékozódás képességének fejlesztése, mozgásigény kielégítése.

Észbontó műhely: célunk a fejlett kognitív képességgel rendelkező gyermekek gondolkodásának, ezen belül a relációk, állandóság és az ok-okozati következmények megértésének fejlesztése.

Angol nyelv műhely: idegen nyelv megszerettetése, játékos formában ismerkedjenek a nagycsoportos gyermekek az angol nyelvvel.

Az elnyert támogatásból a pedagógusok és a gyermekek a projekt során új módszerekkel és technikákkal ismerkednek meg. A kézműves műhelybe járó gyermekek Fedémesen megismerkedtek a papírmerítéssel, több alkalommal Egerben a Forrás Szabadidőközpontban kézműves foglalkozásokon vesznek részt. A projekt keretében májusban Mezőkövesden ismerkednek a gyermekek a népi kismesterségek „fortélyaival”.

Az óvodapedagógusokkal a tavasz során számos számunkra új ismerettel gazdagodtunk, megtanultunk nemezelni, csuhét fonni, valamint az elkövetkező időben selyemfestéssel és fafaragással ismerkedünk.

Molnárné Nagy Mária
projektvezető